Sveto pismo

Sveto pismo ali biblija (biblos pomeni v grščini knjiga) je krščanska sveta knjiga. Je knjiga vseh knjig. Napisali so ga  pisci po Božjem navdihu, zato to ni navadna in običajna knjiga. Sestavlja jo zbirka 72 knjig, ki po večini niso obširne. Celotno knjigo delimo na Staro zavezo, v kateri je 45 knjig ali besedil in Novo zavezo, ki obsega 27 knjig.  Stara zaveza vsebuje Božjo besedo, ki je bila oblikovana pred rojstvom Jezusa Kristusa. Zajema obdobje od stvarjenja sveta in človeka do Kristusovega rojstva. Najstarejši deli so bili zapisani že okoli 2000 let pred Kristusom. Novo zavezo pa so zapisali pisatelji v  prvem stoletju po Kristusu in opisuje Jezuso življenje in delovanje ter življenje prvih kristjanov. Zadnja knjiga je nastala okrog leta 90 po Kristusu.

Celotna biblija je prevedena v več kot 350 svetovnih jezikov, delno pa v več kot 2100 jezikov. Sodi med najbolj razširjene knjige na svetu. Slovenski prevod sega v leto 1584, ko je Jurij Dalmatin izdal celoten prevod znamenite Dalmatinove biblije. Začetnik prevajanja biblije pa je bil že Trimož Trubar, ki je v prvi slovenski knjigi Katekizem (leta 1550) povzel prva poglavja Stare zaveze.