Markov evangelij

Markov evangelij – povzetek

Mnenje bibličnih strokovnjakov je enotno: Markov evangelij je najstarejši od štirih evangelijev in ostalih  knjig Nove zaveze. Z njim se začenja čisto posebna literarna vrsta. Tudi zunaj krščanska ne moremo najti ničesar, kar je primerljivo z evangeliji.

Edinstvenost je v vsebini sporočila: Jezus iz Nazareta, zgodovinska oseba, ki je živel približno do leta 30 v Palestini, živi in deluje sedaj kot Mesija in Božji sin. On je tudi prihodnost in po njem
bomo ljudje prišli do končnega cilja.

Zgodovinsko ozadje nastanka Markovega evangelija

V nadaljevanju si bomo ogledali ozadje  nastanka evangelija, zgradbo besedila in versko sporočilo pisca. Slednje je za vernike najpomembnejše, ker iz njega črpamo navdih za našo duhovno rast.

sveti markoKdo sploh je bil Marko? V spisih Nove zaveze se omenja učenec Marko, ki ga včasih imenujejo še Janez. To je bil Barnabov in Pavlov učenec, ki je z njima prišel iz Jeruzaleam v Antiohijo (prim. Apd 12,25). Trikrat ga omenja tudi Pavel v svojih pismih. Ni dokazov, da gre za isto osebo. Lahko pa domnevamo, da je bil Marko Pavlov in Petrov učenec.

Čeprav ni čisto jasno, kdo je bil Marko, pa je zanesljivo to, da je bil evangelij prvotno namenjen poganom, ki so se spreobrnili v krščanstvo.

Markov evangelij je nastal ob koncu 60ih let prvega stoletja. To je bil čas Neronovega preganjanja kristjanov in judovsko-rimske vojne. Odhajala je prva generacija kristjanov in očividcev. Potrebno je bilo organizirati in povezati Cerkvene občine ter urediti bogoslužje in katehezo. Ustno izročilo in posamezni spisi niso zadoščali za širjenje cerkvenega nauka in razvoja življenja Cerkve.  Zato so kristjani potrebovali besedilo, ki je predstavljalo trdno osnovo za cerkveni nauk in za življenje Cerkve.

Zdi se, da so v  cerkvenih občinah, za katere je pisal Marko, še posebej radi  pripovedovali in poslušali pričevanja o Jezusovih čudežih. Marko je to vero še poglobil z oblikovanjem zgodb o čudežih in ozdravljenjih ter seveda z opisom Jezusovega nauka, trpljenja, smrti in vstajenja.

Zgradba Evangelija po Marku

Besedilo Markovega evangelija lahko razdelimo na več delov glede na časovni in zemljepisni pristop:

Uvod: Nastop Janeza Krstnika- Jezusov krst- skušnjave v puščavi (1,1-13)

Prvi del: Delovanje v Galileji (1,14-4,41)

Drugi del: Delovanje na drugi strani morja in v različnih krajih okrog in v Galileji (5,1-9,50)

Tretji del: Pot proti Jeruzalemu in tamkajšnje delovanje (10-15)

Sklep: Vstali gre pred učenci v Galilejo (16,7 prim. 14,28)

Dodatek: Sklep evangelija

Glede na napetost samega dogajanja pa lahko Markov envangelij razdelimo na dva večja dela:

Prelomnica med enim in drugim delom je odlomek 8,27-30 in Petrova izpoved, da je Jezus Kristus (Mesija). Kmalu po tem dogodku se pričenja Jezusova pot proti Jeruzalemu (10,1). Prva napoved trpljenja pa sledi že takoj po Petrovi izpovedi (8,31).

V prvem delu je Jezus prikazan v svoj moči in slavi kot pravi Mesija. V drugem delu pa je pozornost namenjena na Jezusa kot trpečega Mesija.

Ljudje ga v prvem delu sprejemajo z navdušenjem in ga poslušajo. V drugem delu so njihova pričakovanja splahnela in Jezus se bolj posveča učenju ožjega kroga učencev.

Jezusovih govorov je v Markovem evangeliju malo. Verjetno zato, ker je v skupnostih, katerim je pisal, že krožilo dovolj besedil s temi govori in izreki. Govora na gori, ki ga imata Matej in Luka, sploh ni. Tudi kronološke natančnosti pri Marku ne najdemo. Jezusov življenjepis pač ni bil evangelistov cilj.

Glavni namen in versko sporočilo Markovega evangelija

Glavni namen Markovega evagelija bi strnil v 2 glavni verski sporočili:

  • – Marko dokazuje, da je Jezus iz Nazareta pričakovani Mesija in da je v njem božja moč.

Množice so ga imele za Mesijevega predhodnika.Tudi njegovi učenci  do vstajenja niso pravilno razumeli Mesijanskega poslanstva.

  • – Drugi del evangelija (po Petrovi izpovedi) je namenjen odkrivanju skrivnosti o trpečem Mesiju. Marko je želel poučiti vernike, da se ni dovolj navduševati nad Jezusovo močjo in slavo. Potrebno je hoditi tudi po poti križa, da bi dosegli to slavo.

Markov evangelij – povzetek

Markov evangelij je najkrajši in najstarejši evangelij. Pisatelj ga je napisal za nejudovske kristjane. Trdnih dokazov o kraju nastanka evangelija ni. Nekateri biblicisti domnevajo, da je nastal v Rimu in bil namenjen tamkajšnjim prvim kristjanov.

Evangelist je z besedilom želel okrepiti vero v Jezusa Kristusa in njegovo moč. Po drugi strani pa opozarja, da življenje ni lahko in je za dosego cilja potrebno tudi trpeti in se žrtvovati. Tako kot je trpel Jezus in se za nas žrtvovalal s smrtjo na križu.

Poznavalci trdijo, da je bil Marko od vseh štirih evagelistov  najslabši kot pisatelj. Njegovi stavki so preprosti in blizu vsakdanji govorici preprostih ljudi. Po drugi strani pa je bil izreden pripovedovalec. Zaradi preprosto napisanih zgodb o čudežih in ozdravljenjih je Markov evangelij za mnoge najbolj priljubljeno besedilo Svetega Pisma.

Če se želiš bolj poglobljeno seznaniti z Markovim evangelijem, je na voljo pregled literature, ki podrobneje opisuje ozadje, značilnosti, namen in versko sporočilo Markovega evangelija.

 

===> klikni tukaj in izberi Sveto pismo, v katerem  lahko prebereš tudi Markov evangelij <===

Tvoji  komentarji, vprašanja in mnenja o Markovem evangeliju so dobrodošli v spodnjih komentarjih.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.