apokaliptična literatura v Stari zavezi

Apokaliptična literatura Stare zaveze

Apokaliptična literatura Stare zaveze je predvsem plod helenističnega nasilja nad vero izraelskega ljudstva. V članku bom predstavil značilnosti apokaliptične literatute v Stari zavezi ter ozadje in cilje apokaliptike.

 Kaj je apokalipsa?

Izraz apokaliptičen prihaja iz naslova zadnje svetopisemske knjige. Besedo apokaliptičen pojmujemo kot špekuliranje okrog prihodnosti sveta in človeka ob koncu časov. Grška beseda «apocalypse« ima dvojni pomen:
– Razodetje (pozitivni prizvok)
– Razkritje, izkop (negativni prizvok)

apokaliptična literatura v Stari zavezi

Čeprav obstaja veliko apokaliptičnih spisov, sta v Sveto pismo sprejeta samo dve knjigi in sicer:
– Daniel v Staro zavezo
– Razodetje v Novo zavezo.

Apokaliptične tekste najdemo še v:
– Izaija 34-35, (Mala Izaijeva apokalipsa);
– Izaija 24-27, (Velika Izaijeva apokalipsa);
– Zaharija 12-14

Pomembnejši nesvetopisemski apokaliptični spisi so Življenje Adama in Eve, Knjiga jubilejev, Mojzesov vnebohod, Abrahamova apokalipsa …

Ozadje apokaliptike

Medapokalipsa antioh babilonskim izganstvom in po njem sta oznanjala pričakovanje konca časov preroka Devteroizaija in Ezekiel. To eshatološko odrešenjsko stanje ni nastopilo. Zato so se mnogi verniki odvrnili od eshatološkega bližnjega pričakovanja. Nekateri pa so mu ostali zvesti in se je razvijalo dalje.

Apokolaliptična literatura je nastajala v času preganjanja pravovernih Judov, ki ga je izvajal Antioh IV. Epifan med leti 175 in 164 pr Kr.

Eshatološko preroštvo ima značilnosti modrostne literature.

 Značilnosti apokaliptičnih spisov

1. Judje so čas, ki so ga živeli doživljali kot neodrešenosti in zatiranja. Hrepeneli so po tem, da bo nasilnega tujega vladarja kmalu ukrotila Božja sodba. Rešitev bo ljudstu podaril Bog. S to sodbo se bo za Bogu zveste začel čas odrešenja.

2. Konec človeške zgodovine pomeni tudi konec sveta. Konec je opisan kot nezaslišana svetovna katastrofa (gler Raz; Dan 7,10)
Zgodovina sveta je razdeljena na obdobja, pri čemer imajo skrivnostno vlogo sveta števila (2 Mkb 4; 7; 12). Število 7 je splošno sveto število. Svetost vseh drugih števil je odvisna od tega, v kakšnem odnosu so s številom 7. Tako število je na primer 70, 700, pa tudi polovica sedmice, torej 3,5 (Dan 7,25; 9,27; Raz 11,9-11).
Število 12 ima poseben pomen zaradi dvanajtih izraelovih rodov. Od tega števila dobivata pomen tudi 3 in 4.

3. Zemeljska zgodovina je odvisna od zgodovine angelov in demonov. Oboji vedno znova posegajo v človeško zgodovino. Dobri in verni ljudje bodo živeli skupaj z angeli.

4. Ostanek Božjega ljudstva bo rešen po katastrofi. Nastopil bo čas odrešenja. Uživali ga bodo tisti, ki so že umrli. Čeprav so Izraelci izvoljeno ljudstvo, vsakemu Izraelcu še ni zagotovljeno zveličanje. Odrešeni bodo tudi pravični iz drugih ljudstev.

5. Pri uresničevanju končnega odrešenja pogosto nastopa posrednik. Na sebi ima znamenja, ki pomenijo, da je Mesija, Sin Človekov, Izvoljeni. Podoben je angelu in človeku. Preko njega imajo ljudje stik z Bogom.

6. Konec stiske in rešitev prihaja od Boga oziroma po Sinu človekovemu. Ko ta zasede svoj prestol ni več ločitve med nebeško in zemeljsko zgodovino. Razodene se vse, kar je bilo prej skrito.

7. Apokaliptika novo stanje pričakuje kot popolnoma spremenjeno. Po tem se tudi loči od preroštva. Za preroštvo je novo stanje samo obnovitev prejšnjega stanja, kakršno je bilo pred katastrofo.

Apokaliptična literatura razlaga potek sveta in razodene dogodke konca sveta, ki je neposredno pred izvršitvijo. Nastaja v času stiske. Tipično je mišljenje, da je konec sveta, ki ga pričakujejo, blizu. Rešeni bodo samo verni. Obrat časov bo pripravil Srednik, izvedel pa ga bo Jahve.

Ostale značilnosti apokaliptične literature

1. Psevdonimnost

Apokaliptična literatura je pisana in poimenovana pod izmišlenimi imeni. Spisi so poimenovani po posameznih velikih osebnostih iz prvih svetopisemskih časov.

2. Zapečatenje spisov

Zakaj je šele sedaj prišlo do teh razodetij? Odgovor je, ker so do sedaj morala biti zapečatena. Bog pa je odločil, da smejo biti šele sedaj zapisana (Dan 8, 26)

3. Videnja

Apokaliptični pisatelji se sklicujejo na razodetja, ki so jih prejeli od Boga v videnjih in notranjih dogajanjih.

4. Angel razlagalec

Pogosto apokaliptiki sami ne razumejo razdetja, ki jim je dano. Razlagajo jim nebeška bitja

5. Govorjenje v podobah in simbolih

V starem Orientu so na splošno govorili v podobah in simbolih. Takšni govorici se pridruži tudi apokaliptika. Podobe, ki so jih uporabljali, so bile splošno poznane in razumljive. Podobi velika dreves, ogromnega kipa se pridruži živalska simbolika.

6. Poslovilni govor

Tak govor navadno izreče spoštovana osebnost svojemu občestvu tik pred svojo smrtjo. Vsebina govora je povezana s prihodnjim dogajanjem. Izrečenih je veliko svaril in opozoril.Nekateri teološki pojmi in izrazi iz apokaliptike se prenašajo skozi versko izročilo in močno zaznamujejo krščansko vero. Izpostavil bi najpomembnejše. To so: Mesija oziroma Sin človekov, duhovna bitja (angeli, hudi duhovi), nebesa, pekel. Ti pojmi imajo svetopisemske korenine, apokaliptiki pa so jih razvijali naprej in danes pomenijo osnovne pojme krščanstva.

Cilji apokaliptike

razodetjeGlavi cilj apokaliptičnih spisov je Božje kraljestvo nad vsem. Apokaliptična literatura ljudi krepi in jim kaže pot v večno prihodnost.

Lahko zaključimo, da nam apokaliptika prinaša optimistično držo. Ampak samo, za tiste, ki se niso predali zlu. Bog nas opazuje in vodi zgodovino. Verne, zveste in pravične vodi k zveličanemu koncu sedanje zgodovine. Apokaliptika postavlja zelo visoke etične zahteve za življenje na tem svetu. Etično življenje je prava priprava na sodbo, ko bo Bog presodil, kdo je zveličan in kdo pogubljen. Človek pa se mora že sedaj odločiti za eno ali drugo. Posameznika pa vodi zaupanje, da Božje kraljestvo zagotovo pride. Prestajanje krivic in preganjanja je zato lažje.

Tvoje poglede ali vprašanja glede apokaliptične literature v Stari zavezi pričakujem v spodnjih komentarjih.

  

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.